Părintele Arhimandrit Ion Ioasaf Popa
- doctor în teologie patristică -

 
1919-2003


Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST

Evenimente

Icoane

Imagini

Videoclipuri

Pentru păreri şi sugestii contactaţi:
Aurora Milea
Bogdan Aligică

Site realizat şi administrat de:
Gloria Grup

 

 

Evenimente

Noiembrie 2010, lansarea cărții:

EVOCĂRI, Părintele arhimandrit dr. Ion Ioasaf Popa, Ed. Clepsidra, București, 2010

"Prezenta lucrare se dorește un volum comemorativ la aniversarea a 91 de ani de la naștere și cu prilejul săvârșirii pomenirii de 7 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui
arhimandrit doctor Ion Ioasaf Popa."

Bogdan Aligică

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007

SFATURI EVANGHELICE ÎN BISERICA ORTODOXĂ, DUPĂ SFINŢII PĂRINŢI

2007, Editura Curtea Veche, Cuvânt înainte de Prof. Gheorghe Vasilescu

"În cărţile, studiile şi articolele sale, Părintele Arhimandrit Ioasaf Popa se dovedeşte a fi un foarte bun cunoscător al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi un iubitor al scrierilor Sfinţilor Părinţi, aducând prin erudiţia şi vasta lui cultură preţioase contribuţii în domeniile teologice care l-au preocupat.

Spirit luminat şi cultivat, stăpânit de patosul cunoaşterii şi înzestrat cu multe daruri, Părintele Arhimandrit Ioasaf Popa s-a înscris cu cinste, prin munca şi personalitatea sa, dar mai ales prin lucrările sale valoroase, în câmpul teologiei noastre ortodoxe alături de marii săi înaintaşi care s-au dăruit cu totul slujirii Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos pe pământul nostru românesc."

Prof. Gheorghe Vasilescu

 


Mânăstirea Ciolanu

Pãrintele prof. dr.
Ioan G. Coman

Biserica Sfântul Ilie - Rahova, Bucureşti

Mormânt

Patriahia Românã

Patriarhii României

© Arhimandrit Ion Ioasaf Popa - Biserica Ortodoxă Română