Părintele Arhimandrit Ion Ioasaf Popa
- doctor în teologie patristică -

 
1919-2003


Prea Fericitul Pãrinte TEOCTIST

Evenimente

Icoane

Imagini

Videoclipuri

Pentru păreri şi sugestii contactaţi:
Aurora Milea
Bogdan Aligică

Site realizat şi administrat de:
Gloria Grup

 

 

Lucrãri publicate

  1. Istoria monahilor din Egipt (traducere din greacã), 1998, Editura România Creştinã, cu un Cuvânt înainte de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist
  2. Temeiurile vieţii monahale de obşte, 1998, Editura Anastasia
  3. Imnuri pravoslavnice de laudã şi rugã, 1999, Editura Lumina Lex, Cuvânt înainte de Prea Sfinţitul Teodosie Snagoveanu
  4. Mic dicţionar filocalic, 1999, Editura România Creştinã, Cuvânt înainte de Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist
  5. Calea de mijloc în asceza creştinã, 1999, Editura România Creştinã
  6. Urcuşul duhovnicesc în viaţa creştinã, comuniune şi unitate dupã Sfinţii Pãrinţi (Teza de Doctorat), 2000, Editura Lumina Lex
  7. Viaţa monahalã la Sfântul Vasile cel Mare, Tezã de licenţã a Ierodiaconului Ioasaf Popa, 2000, Editura Anastasia
  8. Patericul Mãnãstirii Ciolanu, 2000, Editura Valahia, cu un Cuvânt înainte de Prea Sfinţitul Eftimie Luca
  9. Feciorie şi castitate în epoca de aur a Patristicii (313-430), 2001, Editura Anastasia
  10. Sfântul Macarie Egipteanul, 21 de cuvântãri despre mântuire (traducere din limba francezã), 2001, Editura Anastasia

Coordonări


Mânăstirea Ciolanu

Pãrintele prof. dr.
Ioan G. Coman

Biserica Sfântul Ilie - Rahova, Bucureşti

Mormânt

Patriahia Românã

Patriarhii României

© Arhimandrit Ion Ioasaf Popa - Biserica Ortodoxă Română